I IWA शहर समातिनको लागि

संयुक्त विश्ववर्ती महामारीमा विश्वभर कुस्ती वंशावलीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुश्तीमा रहनेछ, जुन विश्वविद्यालयको स्कूलमा कारभर-ह्वाइचेल मैदानमा पुरस्कृत हुनेछ। आयोवा शहरमा आयोवाको, अप्रिल 21-22। विश्वकप भनेको…